نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: کاج مطبق

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:40 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: دیفن باخیا

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:39 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: آگلونما

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:38 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سینگونیوم

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:37 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: یوکا

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:36 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: گل کاغذی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:35 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: فیکوس بنجامین

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:35 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: پوتوس

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:34 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: یاس رازقی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:33 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 


نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: پاندانوس

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:32 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: کروتون

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:31 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه تکثیر و نگهداری در ادامه مطلب


برچسب‌ها: بامبو

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:30 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: لیندا

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:30 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: فیکوس

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:29 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
 

نحوه تکثیر و نگهداری در ادامه مطلب


برچسب‌ها: برگ انجیری

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:28 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: گیاهان آپارتمانی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:27 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: برگ بیدی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:26 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
 

نحوه تکثیر و نگهداری در ادامه مطلب


برچسب‌ها: فلفل زینتی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:25 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه تکثیر و نگهداری در ادامه مطلب


برچسب‌ها: گندمی یا سنجاقی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:24 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: نخل مرداب

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:23 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
 

نحوه تکثیر و نگهداری در ادامه مطلب


برچسب‌ها: شفلرا

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:22 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
 

نحوه تکثیر و نگهداری در ادامه مطلب


برچسب‌ها: بگونیا برگی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:21 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: بابا آدم , فیلگوش

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:20 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه تکثیر و نگهداری در ادامه مطلب


برچسب‌ها: محبوبه شب

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:19 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه تکثیر و نگهداری در ادامه مطلب


برچسب‌ها: پپرومیا

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:18 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سانسوریا

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:17 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

به گفته يك روانشناس، استفاده از گل‌هاي آپارتماني نقش موثري در كاهش اضطراب و استرس دارد.

دكتر محمد آيتي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: سر و كله زدن با گياهان و موجودات زنده غيرانساني از اين جهت كه انسان را با طبيعت آشتي داده و در او احساس يكي بودن با طبيعت را ايجاد مي‌كند، تاثير مثبتي بر كاهش اضطراب‌هاي ناشي از هيجان‌ و فشارهاي محيطي مي‌گذارد.

وي ادامه داد: البته اين امر مستلزم اين است كه كسي كه از گياهان نگهداري مي‌كند، نگرش خود را هم تغيير دهد. زيرا همواره كساني هستند كه براي زيبايي و دكور آپارتمانشان از گل و گياه استفاده كرده و در خانه‌هايشان فضاي سبز درست مي‌كنند كه اگر در نگرش اين افراد تغيير ايجاد شود و خود را جزئي از طبيعت و موجودات تصور كنند از هيجان‌هايي كه محيط، جامعه و شرايط صنعتي شدن به وجود آورده، دور شده و به تن آرامي مي‌رسند.

اين روانپزشك افزود: گياهان از شتاب فكري و هيجانات افراد مي‌كاهند و مي‌توانند نوعي ريلكس‌ كننده و تسهيل‌ كننده عمل خودهيپنوتيز باشند كه در آن فرد خود را هيپنوتيزم مي‌كند و به وسيله آن به آرامش مي‌رسد.

وي افزود: اين روش، يكي از روش‌هاي درماني رايج است كه يكي از كاربردهاي مهم آن از بين بردن اضطراب است و بسياري از افراد بدون اين كه آموزش ديده باشند اين روند را تجربه كرده و خود را آرام مي‌‌كنند.

وي با اشاره به نگراني‌هاي ناشي از بازي با كامپيوتر و وسايل الكترونيكي در كودكان، افزود: بسياري از كودكان با آن نگرش كه انسان جزئي از طبيعت است و بايد با آن رابطه دو طرفه داشته باشد، آشنا نيستند و اگر والدين تلاش كنند كه آنها را با اين مقوله آشنا كنند و جلوه‌هاي خوب و وقت‌ گذراني با طبيعت را به آنها بياموزند، آنها محكم‌تر و قوي‌تر بار خواهند آمد.

وي در پايان توصيه كرد: خانواده‌ها بايد براي گذراندن اوقات فراغت زماني را براي حضور در طبيعت در نظر بگيرند، زيرا اين نگرش باعث مي‌شود از دغدغه‌هاي آنها كاسته شود.


برچسب‌ها: گیاهان آپارتمانی

تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:16 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
بنفش، آبی، سفید و صورتی؛ اینها رنگ های گلی هستند که جایش سر سفره هفت سین است؛ گلی که در خیلی از فرهنگ ها آن را نماد تولد دوباره می دانند. سنبل یک گیاه پیازی است. جای آفتابی یا نیم سایه با خاک سبک که زهکش خوبی داشته باشد، مناسب حالش است.

ریشه هایش نباید بدون آب بمانند. بنابراین مکان مرطوب بهترین جا برای سنبل ها است. اسپری کردن آب روی آن کار آبرسانی را بهتر انجام می دهد اما زیر نور مستقیم آفتاب هرگز این کار را نکنید چون خطر آفتابسوز شدن و زرد شدن گل ها و نوک برگ ها، گل تان را تهدید می کند.

برای جابجایی گل ها از گلدانی که خریده اید به مکان مورد نظرتان، در صورت داشتن پوستی حساس بهتر است حتما از دستکش استفاده کنید چون گل هایش اسید اوکزالیک دارند و ممکن است پوست را اذیت کنند.


برچسب‌ها: سنبل

تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:14 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
بنفشه ها در همه اوقات سال گل می دهند اما اوج کارشان بهار است. در رنگ های مختلف توی جعبه ها نشسته اند تا با چیدن چند رنگ از آنها کنار هم در یک گلدان، جلوه تازه ای را به منزل بهاری تان بدهید. اگر می خواهید در یک گلدان نسبتا بزرگ چند رنگ بنفشه بکارید، بهتر است فاصله 10 سانتی میان آنها را رعایت کنید تا گل های شان فضای کافی برای رشد کردن داشته باشند.

با در نظر گرفتن رنگ دکوراسیون منزل می شود خیلی راحت بنفشه ها را هماهنگ با رنگ محیط انتخاب کرد. دست تان هم باز است چون این گل 15 مدل مختلف دارد. آب کافی و نور مستقیم اما ملایم بهترین کار برای افزایش طول عمر گل های بنفشه است. اگر حسابی مراقبش باشید گل هایش حالا حالاها می مانند چون بنفشه در مقابل سرما گل مقاومی است.

اگر بنفشه های ریز گیرتان آمد، بهترین کاری که می توانید برای کاشت آنها در آپارتمان تان بکنید این است که در گلدان ها یا کاسه های آویزی آنها را بکارید. این نوع از بنفشه ها ساقه های بلندتری دارند و گل های شان از کاسه آویزان می شود و بیرون می افتد.برچسب‌ها: بنفشه

تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:13 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
پامچال ها با گل های متنوع و رنگارنگ به صورت نشاهای آماده، در دسترس هستند. کافی است یک جعبه گل آماده را از بیرون بخرید و بعد در خانه برای خودتان گلدان های زیبایی بسازید. اگر پامچال های گل داده و کاشته شده در جعبه را خریده اید برای جدا کردنش از جعبه و انتقال به گلدان چند نکته را باید مد نظر داشته باشید.

اول این که باید به گل های توی جعبه آب کافی بدهید تا خاکش نرم و مرطوب شود و راحت بتوانید گل ها را با ریشه های شان از خاک جدا کنید.

باید از قبل داخل گلدان هم قدری کود برگ یا کود حیوانی پوسیده بریزید و بعد خاکش را زیر و رو کنید تا کاملا یکدست بشود. برای آماده کردن خانه جدید گل پامچال تان، ابتدا روی خاک توی گلدان، گودال های کوچکی به اندازه و حجم ریشه های گل ایجاد کنید و بعد پامچال را به خانه جدیدش دعوت کنید. گل های پامچال در بهار شکوفا می شوند اما در کنار غنچه ها همیشه چند برگ مزاحم هست که باید خیلی زود آنها را بچینید.اگر خواستید گلدان گل پامچال تان را عوض کنید و در گلدان بزرگتری آن را بکارید، بهتر است صبر کنید تا زمان «گل دهی» تمام شود، بعد اقدام به این جابجایی کنید. پامچال گیاه کوچکی است و به آب زیاد و روشنایی کافی نیاز دارد اما پامچال آپارتمانی بهتر است در سایه آفتاب قرار بگیرد. از مرطوب کردن محیط هم دریغ نکنید که رطوبت نسبتا زیاد محیط به سلامت گل تان کمک می کند.

 


برچسب‌ها: پامچال

تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:12 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.